Vuosi vuodelta vähemmän ilmaiseksi jaettavia tuotteita, miksi?

Otsikon palaute tuli Naisten Kympin osallistujalta viime kevään tapahtuman jälkeen. Palaute viittaa tapahtumassa jaettavan lahjakassin sisältöön. Palautteen antajan havainto on oikea, lahjakassin sisältö on viime vuosina määrällisesti hieman supistunut. Tähän meillä on kuitenkin erinomaiset perusteet.

Naisten Kymppi lähti syksyllä 2016 yhdessä muiden Suomen Urheiluliiton juoksutapahtumien kanssa tavoittelemaan yrityksille ja yhteisöille tarkoitettua Ekokompassi ympäristösertifikaattia. Ekokompassi sertifikaatin myöntämisen ehtona on, että tapahtuma pystyy sitoutumaan 10 kohdan ympäristöohjelmaan (http://www.ekokompassi.fi/tapahtumat/kriteerit/#tapahtumat). Pähkinänkuoressa ympäristöohjelmaan sitoutuminen tarkoittaa sitä, että tapahtuma tunnistaa oman toimintansa ympäristövaikutukset, noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa muutostarpeet ja kehittää toimintaansa jatkuvasti.

Naisten Kympin osalta monet näistä kriteereistä on saavutettu jo vuosia sitten. Päämäärätietoista ja suunnitelmallista ympäristötyötä on tehty tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa jo ainakin viimeiset 15 vuotta. Jätteiden lajittelu on ollut meille itsestään selvää, olemme pyrkineet tekemään kestäviä materiaalivalintoja ja kierrättämään mahdollisimman suuren osan tapahtumassa tarvittavista tuotteista ja materiaaleista. Ekokompassi ohjelman myötä ympäristöasioiden hallinta on vielä aiempaa suunnitelmallisempaa, ohjelman tuloksia seurataan ja niistä raportoidaan järjestelmällisemmin.

Suurin muutos on kuitenkin tapahtunut tapahtumaorganisaation ajattelutavassa. Aiemmin ympäristöasioita käsiteltiin linkittyneenä eri toimialueisiin ja enemmän itsenäisinä projekteina. Ekokompassi -projektin myötä ympäristöajattelu on integroitunut luontevaksi osaksi kaikkea suunnittelua ja tekemistä. Myös tavoitteita on uskallettu asettaa rohkeammin. Muutoksen tekeminen vaatii kuitenkin aina myös olemassa olevien käytäntöjen kyseenalaistamista ja välillä myös vaikeita päätöksiä.

Kaikki ympäristövastuun nimissä tehdyt muutokset eivät aina näyttäydy kaikille tapahtumakävijöille myönteisinä. Tästä esimerkkinä Naisten Kymppi lahjakassin sisällöstä tullut palaute. Lahjakassin sisältöä on tarkasteltu ympäristönäkökulmasta kriittisemmin ja sisältöä jonkin verran karsittu. Lahjakassiin jaettavaksi tulevat tuotteet pyritään valitsemaan niin, että ne olisivat tapahtumakävijälle aidosti lisäarvoa tuottavia ja käyttökelpoisia kulutushyödykkeitä, jotka kuormittaisivat ympäristöä mahdollisimman vähän. Tätä samaa periaatetta pyritään jatkossakin noudattamaan sekä lahjakassin sisällön että muidenkin osallistumismaksuun sisältyvien tuotteiden ja palvelujen suhteen.

Syksyllä 2017 Naisten Kympille myönnettiin virallinen Ekokompassi -tapahtuma sertifikaatti.  Sertifikaatti on voimassa 3 vuotta. Työ ympäristöasioiden parissa kuitenkin jatkuu ja seuraavien vuosien tavoitteenamme on innostaa myös yhteistyökumppanit ja osallistujat mukaan ympäristötalkoisiin. Tehdään yhdessä Naisten Kympistä aidosti ympäristöystävällinen tapahtuma!

Sanna Lanning
Ilometri Oy